กล่องบรรจุภัณฑ์

ผลงานแพ็คเกจจิ้งที่ MD PRINTING AND SUPPLY

เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้ยอดขายพุ่ง !! สุดปัง ด้วย “Packaging” ไม่ต้องสั่งผลิตเป็นหมื่นกล่อง เริ่มต้น 100 กล่อง เราก็พร้อมจัดให้

ราคากล่องแบบสไลด์

ราคากล่องแบบสไลด์

สิทธิพิเศษ !! สำหรับลูกค้าที่สั่งพิมพ์กล่องกับ MD PRINTING AND SUPPLY เท่านั้น

ขนาดกางออก

“ขนาดกางออก” คือ ขนาดโดยรอบเมื่อกางชิ้นงานออกมา โดยเริ่มวัดจากตำแหน่งที่ยื่นออกมามากที่สุดในแต่ละด้าน
เพื่อจะได้รู้ว่าต้องใช้พื้่นที่สำหรับวางชิ้นงานบนกระดาษ ขนาดเท่าใด ซึ่งทางโรงพิมพ์จะนำขนาดที่วัดได้
มาคิดคำนวณราคาในการสั่งผลิต